Toppers

B.Com

Toppers For Academic Year 2020-21

FY BCom 2020-21

Rank

Name of Student

SGPA

1

Choudhary Mukesh Bhikaram

Rathod Juhi Nimit

9.78

9.78

2

Shinde Karan Indrajeet

Parkhi Niranjan Mangesh

Pophale Aboli Sudhir

Hegde Vaishnavi Suresh

9.71

9.71

9.71

9.71

3

Bishnoi  Shravan Sadaram

Mane Gajraj Shashikant

Pawar shubhangi Anna

Badge Shruti Kiran

9.65

9.65

9.65

9.65

    SYBCOM 2020-21

Rank

Name of Student

SGPA

1

Dadas Aishwarya Rajendra

Dwivedi Anurag Chhotelal

9.84

9.84

2

Joshi Ketaki Ajay

9.82

3

Phade Samrudha Shirish

9.79

TY BCOM 2020-21

Rank

Name of the Student

Percentage

1st

Gandhi Chirag Nitin

96.16

2 nd

Raka Purva Pavanlal

91.91

3rd

Juhi Advani Rajesh

91.00

 

Toppers for Academic Year 2019-20

                       FY BCom 2019-20

Rank

           Name of The Student

Percentage

       1

Puranik Mrunmayee

9.391 (SGPA)

       2

Joshi Aditya Avinash

9.217 (SGPA)

       3

Phadake Sanika

9.087 (SGPA)

  

                           SY BCom 2019-20

Rank

               Name of The Student

Percentage

     1

Joshi Shubhangi Prabhu

87.33%

     2

Advani Juhi Rajesh

84.00%

     3

Dhapte Shivani Sunil

82.17%

                      TY BCom 2019-20

Rank

           Name of The Student

Percentage

   1

Madnal Shruti Sandeep

87.67 %

   2

Kochar Kajal Nirmalkumar

87 .00 %

   3

Mankare Adesh Dilip

84.83 % 

Toppers for the Academic Year 2018-19

F.Y.B.Com

Rank

Name of the Student

Percentage

1

Joshi ShubhangiPrabhu

86.14

2

AdvaniJuhi Rajesh

84.14

3

Joshi KetakiMilind

82.14

 

S.Y.B.Com

Rank

Name of the Student

Percentage

1

LatakeManishaShivaji

80.16

2

Madnal.ShrutiSandeep

79.50

3

MankareAdeshDilip

78.33

 

T.Y.B.Com

Rank

Name of the Student

Percentage

1

Jain KajalVijaykumar

79.08

2

AgrawalAyushManpj

78.92

3

BhutadaMukta R

78.16

 

BBA

Toppers for 2020-21

FYBBA

Rank

Name of the Student

SGPA

1

Gandhi

Purva

9.79

1

Prajapati

Shatrughan

9.79

2

Kamthe

Om

9.75

3

Rathod

Atharva

9.72

SYBBA

Rank

Name of the Student

SGPA

1

Raut

Vivek

9.82

2

Agarwal

Komal

9.79

3

Chaudhary

Shifa

9.73

TYBBA

Rank

Name of the Student

Percentage

1

Kulkarni

Venu

85.54

2

Mehta

Saurabh

81.29

3

Bamb

Shraddha

79.75

 

TOPPERS FOR 2019 – 2020

FYBBA

NAME OF THE STUDENT

CGPA

AGARWAL KOMAL

9.818

JAIN DIVYA

9.409

CHAUDHARY SHIFA

9.273

SYBBA

NAME OF THE STUDENT

PERCENTAGE

MEHTA SAURABH

79.08%

KULKARNI VENU

77.16%

KHAMKAR DIGVIJAY

74.00%

TYBBA

NAME OF THE STUDENT

PERCENTAGE

DABHADE SUSHANT

77.87%

JOSHI SAURABH

76.50%

KISHORE ANUBHAVI

75.25%

 

Toppers for BBA University Exam April 2018-19

FYBBA

 

Sr.No.

Name Of Students

Percentage

1

Ms. Kulkarni Venu Kalyan

81.2

2

Mr. Kshirsagar Pranav Vikas

77

3

Mr.Kunjir Harshal Ashok

76.35

 

 

SYBBA

Sr.No.

Name Of Students

Percentage

1

Mr. Dabhade Sushant Arjun

74.57

2

Mr. Joshi Saurabh Santosh

71.41

3

Ms. Anubhavi Kishore

69.25

 

TYBBA

Sr.No

Name of the Student

Percentage

1

Ms. Supriya Chavan Shivaji

77.41

2

Ms.Ankita Kukreja R

74.54%

3

Ms. Kamble Sakshi Sham

72.45%

 

BBA(IB)

Toppers For 2020-21

FYBBA-IB

Rank

Name of the Student

SGPA

1

Mohite

Harshwardhan

9.86

2

Tingre

Kunal

9.63

3

Gaoilat

Yash

9.54

 SYBBA-IB

Rank

Name of the Student

SGPA

1

Shinde

Aditya Kailash

9.5

2

Palange

Madhura

9.45

3

Mane

Vedashree

9.43

TYBBA-IB

Rank

Name of the Student

Percentage

1

Nanesha

Jinal

81.37

2

Shingavi

Prerana

80.70

3

Ravikumar

Shweta

79.58

TOPPERS FOR 2019 – 2020

FYBBA-IB

NAME OF THE STUDENT

CGPA

JATHAR HARSHADA

9.091

MANE VEDASHREE

9.091

CHUTTAR SIDDHI

9.091

Since all toppers of FYBBA-IB are having equal CGPA in second semester 1st semester CGPA has been considered while arranging in order.

SYBBA-IB

NAME OF THE STUDENT

PERCENTAGE

NANESHA JINAL

80.00%

SHINGAVI PRERNA

76.5%

GANDHI JINAL

72.08%

TYBBA-IB

NAME OF THE STUDENT

PERCENTAGE

CHORDIYA HARSH

77.08%

KHAIRE RAHUL

73.87%

KOKIL SHRUTIKA

71.50%

 

Toppers for BBA(IB) University Exam April 2018-19

FYBBA(IB)

 

Sr.No.

Name Of Students

Percentage

1

Vora Mufaddal Huseni

78.3

 

2

Shingavi Prerana Deepak

72.50

 

3

Nanesha Jinal Chunnilal

72.17

 

 

 

SYBBA(IB)

Sr.No.

Name Of Students

Percentage

1

Ms. Dhumane Prandnya Bapu

70.0

2

Ms. Kokil Namarata Jitendra

69.2

2

Ms. Kokil Shrutika Jitendra

69.2

3

Mr. Khaire Rahul Ratnadip

69

 

TYBBA(IB)

Sr.No

Name of the Student

Percentage

1

Mr. Nahata Gaurav Jitendra

71.33

2

Ms. Mehta Bhaviya Dinesh

70.66

3

Ms. Jain Minakshi Ranmal

69.58

 

BBA(CA)

Toppers for Academic year 2020-21

FYBBA(CA)

Rank

Name of student

Total CGPA

1

JOSHI SANYUKTA RAMCHANDRA

19.476

2

JADHAV VAISHNAVI RAJU

19.333

3

ASWATHI

19.285

4

CHAUDHARI NISHANT RAJENDRA

19.143

4

NAVEENA MALVI

19.143

5

MITKARI KIRTI SURYAKANT

19.095


SYBBA(CA)

Rank

Name of student

Total CGPA

1

DHAYE BHAGYASHRI NANDKUMAR

19.37

2

VED ANIL GURNULE

19.36

3

GUPTA NIKHIL JAYBAHADUR

19.14

4

SAKSHI PRITAM KAMBLE

19.14

5

SHAH GUJAR DEVANG RAJENDRA

19.02

6

SALUNKHE SHUBHAM KIRAN

18.97

TYBBA(CA)  2013 pattern


FYBBA(CA)
Toppers for Academic year 2019-20

Rank

Name

CGPA

1

Miss Aditi Garg

9.714

2

Mr. Ved Gurnule

9.429

3

Mr. Shlok Patil

9.33

SYBBA(CA)

Rank

Name

Percentage

1

Soni Riya Santosh

86.66

2

Vaishnavi Vitthal Sule

83.83

3

Dosouza Domnic Xavier

73.67

TYBBA(CA)

Rank

Name

Percentage

1

Sanket Mohol

84.4

2

Bhalekar Priyanka Rajeev

84.0

3

Jagtap Shrwani Rajendra

79.66

 

Toppers for BBA (CA) University Exam April 2018-19

FYBBA(CA)

Sr.No

Name of the Student

Percentage

1

Soni Riya

88.25%

2

Samiksha Jain

79.08%

3

Vaishnavi Sule

77%

 

SYBBA(CA)

Sr.No.

Name Of Students

Percentage

1

Bhalekar Priyanka

82.75

2

Mohol Sanket

80.66

3

Nalage Akanksha

75.91

 

TYBBA(CA)

Sr.No.

Name Of Students

Percentage

1

Bihani Jay

75

2

Dahibhate Pooja

72.95

3

Patil Pooja

69.75

 

B .SC(Computer Science)

 Toppers for Academic year 2020-21

FY.B.Sc(CS)

Rank

Name of student

Total CGPA

1

NALE ABHISHEK DILIPKUMAR

19.113

2

RAUT SHREYAS MANOJ

18.727

3

LIKHITA SURESH ACHARYA

18.431

4

WAGH AAYUSHI PRASHANTBHAI

18.318

SY.B.Sc(CS)

Rank

Name of student

Total CGPA

1

CHAVAN SIDDHI ABHIJIT

19.64

2

JATHAR MUGDHA VISHWAS

19.55

3

RAUT DEBASHISH RAMESH

19.46

4

KULKARNI YUGANDHARA GIRISH

19.28

TYB.Sc(CS) 2013 pattern 

Rank

Name of student

Percentage

1

Apte Chinmay Uday

93.84%

2

Pawar Onkar Sanjay

93.36%

3

Misal Pawan Pradip

84.89%

4

Nigade Santoshi Arun

84.47%

5

Raikar Vaishnavi

83.52%

 

B.Sc. Computer Science Toppers  Academic Year 2019-20

FY.B.Sc(CS)

Rank

Name

CGPA

1

Chavan  Siddhi  Abhijit  

9.636

2

BHAWAR RUSHIKESH TUKARAM

RAUT DEBASHISH RAMESH

9.205

9.205

3

JATHAR MUGDHA VISHWAS

9.182

SY.B.Sc(CS)

Rank

Name

Percentage

1

Apte  Chinmay Uday  

91.4

2

Pawar Onkar Sanjay

89.4%

3

Nigade Santoshi Arun

81.2%

TY.B.Sc(CS)

Rank

Name

Percentage

1

Jadhav Apurva Sunil

87.91

2

Jain Raj Kiran

85.00

3

Jadhav Dhanashree Dharmendra

81.00

 

F.Y.B.Sc. Computer Science

Sr.No.

Name of the student

Percentage

1

Pawar Onkar Sanjay

93.75

2

Apte Chinmay Uday

88.5

3

Durugkar Pranoti Prashant

87.08

 

 

S.Y.B.Sc. Computer Science

Sr.No.

Name of the student

Percentage

1

JADHAV APURVA SUNIL

83

2

JAIN RAJ KIRAN

 

74.2

 

3

MAL SHIVANI SOMNATH

 

72.9

 

3

RUPNAR AKSHAY SUNIL

 

72.9

 

 

T.Y.B.Sc. Computer Science

Sr.No.

Name of the student

Percentage

1

Pal Sayanthan Chittaranjan

78.63

2

Vanarase Atharva Rajendra

78.26

3

Koli Ganesh Mahadeo

75.15

 

M.COM

 Toppers for AY 2020-21

Rank  Name of the student CGPA
 1  Ms.Kajal Jain                 9.310
 1  Ms.Divya Soman           9.310
2 Ms.Mukta Bhutada        9.060               
2 Ms.Ravina Lunawat      9.060