Sr. No Name Designation
1 Shri Shivajirao Ganage President
2 Prin Bhausaheb G Jadhav Executive President
3 Dr MadhavraoV Suryyawanshi Vice President
4 Dr Nagnath V Biradar Vice President
5 Shri Bhausaheb V Deshmukh Dy -Exe-President
6 Shri Kishor H Mungale Secretary
7 Shri Annasaheb S Pawar Treasurer
8 Shri Sanjay S Garge Joint Secretary
9 Shri Jitendra Pawar Joint Secretary
10 Dr Vishwas S Patil Member
11 Prin Dwarkadas S Bhandari Member
12 Shri Nagnath B Jadhav Member
13 Dr Sakharam H Gawhane Member
14 Shri Tej P Nivalikar Member
15 Shri Sanjay S Soryawanshi Member