Toppers Junior College

img

OVERALL TOPPERS

TOPPERS

ROLL NO. NAME OF THE STUDENT PERCENTAGE
1910 TALEKAR SMRUTI DEEPAK 98.33
1913 TAPASWI SALONI SANDEEP 97.67
1908 SUMANT ATHARVA ASHISH 97.00

 

Std : F.Y.J.C.

DIV: A

ROLL NO.</p NAME OF THE STUDENT PERCENTAGE
1030 DOSHI SNEHA SACHIN 96.33
1093 PENSALWAR SHRAVANI DNYANESHWAR 95.67
1101 SAMAL YASH PURUSHOTTAM 95
1106 SHAIKH AMINA SAMEER 95
1123 TONDE YASH POPAT 95

Std : F.Y.J.C.

DIV: B

ROLL NO. NAME OF THE STUDENT PERCENTAGE
1201 AJABE VRUSHABH KUNDAN 92.33
1263 MANE SHREYASH RAMCHANDRA 93.00
1288 SHAIKH KABIR AYYAJ 92.00

Std : F.Y.J.C.

DIV: C

ROLL NO. NAME OF THE STUDENT PERCENTAGE
1443 JAGTAP MANISH MACHINDRA 92.00
1520 KHAN MOMINA VAHID 87.67
1517 SHAIKH ARMAN YUSUF 87.33

Std : F.Y.J.C.

DIV: D

ROLL NO. NAME OF THE STUDENT PERCENTAGE
1687 PHADE NIRJARA SACHIN 96.67
1723 VORA TANISHA NISCHAL 96.67
1663 KULKARNI SOHAM NITIN 96.33
1716 SONAWANE GAURAV SUNIL 96.33
1654 KALE ARYAN VINAY 96.00
1690 PUNGALIYA TANISHKA RUPESH 96.00
1706 SHAH KAUSHAL SHANTILAL 96.00

 

Std : F.Y.J.C.

DIV: E

ROLL NO. NAME OF THE STUDENT PERCENTAGE
1910 TALEKAR SMRUTI DEEPAK 98.33
1913 TAPASWI SALONI SANDEEP 97.67
1908 SUMANT ATHARVA ASHISH 97.00

Subscribe Newsletter

To get more updates subscribe our newsletter