Executive Council

Shri. Shivajirao D. Ganage
President

Prin. Bhausaheb G. Jadhav
Executive President

Dr. Madhavrao V. Suryawanshi
Vice President

Dr. Sampatrao B. Jadhav
Vice-President

Dr. Nagnath V. Biradar
Dy-Executive President

Shri. Kishor H. Mungale
Secretary

Shri. Annasaheb S. Pawar
Treasurer

Shri. Nivrutti.T. Kitekar
Joint Secretary

Shri. Sanjay S. Garge
Joint Secretary

Dr.Vishwas S. Patil
Member

Dr. Sakharam Gavhane
Member

Prof. Dwarkadas.S. Bhandari
Member

Shri. Sanjay S. Suryawanshi
Member

Shri Tej Pundalik Niwalikar
Member

Shri.Jitendra M.Pawar
Member